பஞ்சாங்கம் ; நல்ல நேரம்!

0

நாள்: சார்வரி வருடம் பங்குனி 14 ஆம் தேதி மார்ச் 27, 2021 சனிக்கிழமை

திதி: சதுர்த்தசி திதி இரவு 03.27 அதன் பின் பவுர்ணமி திதி

நட்சத்திரம்: பூரம் இரவு 07.51 மணிவரை அதன் பின் உத்திரம் நட்சத்திரம்

யோகம்: கண்டம் நாமயோகம்

கரணம் : கரசை அதன் பின் வணிசை

சித்தயோகம் இரவு 07.51 மணிவரை அதன் பின் மரணயோகம்

நேத்திரம் 2 ஜீவன் 1

நல்ல நேரம்:

காலை 07-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை

பகல் 10-30 மணி முதல் 01-00 மணி வரை

மாலை 05-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை

இரவு 09-00 மணி முதல் 10-00 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்:

ராகு காலம் காலை 09-00 மணி முதல் 10-30 மணி வரை

எமகண்டம் பகல் 01-30 மணி முதல் 03-00 மணி வரை

குளிகை காலை 06-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை