பஞ்சாங்கம் – நல்ல நேரம்!

0

நாள்: சார்வரி வருடம் பங்குனி 10 ஆம் தேதி மார்ச் 23, 2021 செவ்வாய்கிழமை

திதி: நவமி திதி பகல் 10.07 மணிவரை அதன் பின் தசமி திதி

நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் இரவு 10.45 மணிவரை அதன் பின் பூசம் நட்சத்திரம்

யோகம்: சோபனம் நாமயோகம்

கரணம் : கௌலவம் அதன் பின் தைதூலை

சித்தயோகம்

நேத்திரம் 2 ஜீவன் 1/2

நல்ல நேரம்:

காலை 10-30 மணி முதல் 11-00 மணி வரை

பகல் 12-00 மணி முதல் 01-00 மணி வரை

மாலை 04-30 மணி முதல் 06-00 மணி வரை

இரவு 07-00 மணி முதல் 08-00 மணி வரை

ராகு, எமகண்டம், குளிகை

ராகு காலம் பகல் 03-00 மணி முதல் 04-30 மணி வரை

எமகண்டம் காலை 09-00 மணி முதல் 10-30 மணி வரை

குளிகை பகல் 12-00 மணி முதல் 01-30 மணி வரை

சூலம்

வடக்கு பயணம் தவிர்க்கவும். பரிகாரம் – பால்