பஞ்சாங்கம் – நல்ல நேரம்!

0

நாள்: சார்வரி வருடம் பங்குனி 5 ஆம் தேதி மார்ச் 18, 2021 வியாழக்கிழமை

திதி: பஞ்சமி திதி இரவு 02.10 மணிவரை அதன் பின் சஷ்டி திதி

நட்சத்திரம்: பரணி பகல் 10.34 மணிவரை அதன் பின் கிருத்திகை நட்சத்திரம்

யோகம்: வைதிருதி நாமயோகம்

கரணம் : பவம் அதன் பின் பாலவம்

சித்தயோகம் 10.34 மணிவரை அதன் பின் மரணயோகம்

நேத்திரம் 1 ஜீவன் 1/2

நல்ல நேரம்:

காலை: 09-00 மணி முதல் 10-30 மணி வரை

பகல் : 01-00 மணி முதல் 01-30 மணி வரை

மாலை : 04-30 மணி முதல் 07-00 மணி வரை

இரவு: 08-00 மணி முதல் 09-00 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்:

இராகு காலம் : பகல் 01-30 மணி முதல் 03-00 மணி வரை

எமகண்டம் : காலை 06-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை

குளிகை : காலை 9-00மணி முதல் 10-30 மணி வரை